istota, úspech, bezpečie

Kontaktné | údaje

Adresa :
 Ing. Ivan Melko
 Šulekova 868/17
 971 01 Prievidza

Mobil : + 421 905 935 458

Telefón/fax : + 421 46 543 14 94

e-mail : info@melko.sk
web : www.melko.sk